Werkwijze

Bij het stellen van een juiste diagnose is het van belang om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Door bij u thuis te komen kan ik uw hond in zijn thuisomgeving en de relevante omgevingsfactoren optimaal observeren. Bovendien kan ik de therapie op deze manier zo goed als mogelijk afstemmen op uw thuissituatie. Ik streef er altijd naar om een behandelplan te maken waarbij ik rekening houd met de belangen van uw gezin en die van uw hond.

Stap 1: Voorafgaand aan het huisbezoek.

Voorafgaand aan het huisbezoek stuur ik een vragenformulier op. Zodra u het vragenformulier heeft ingevuld en geretourneerd, neem ik contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Als het mogelijk is vraag ik u om een video-opname van het ongewenste gedrag te maken. Dit is afhankelijk van het ongewenste gedrag. Uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen individuen staan hierbij uiteraard voorop.

Stap 2: Het gedragsconsult (duur ca. 2,5 uur).

Tijdens het huisbezoek stel ik u enkele aanvullende en meer specifieke vragen als aanvulling op het door u ingevulde vragenformulier. Ik observeer uw hond in zijn thuisomgeving en ik observeer het ongewenste gedrag en / of het beeldmateriaal van het ongewenste gedrag. Als het ongewenste gedrag zich buiten afspeelt, dan kan het zijn dat ik u vraag om mee naar buiten te gaan. Indien nodig neem ik een gedragstest af. Als ik alle benodigde informatie heb verzameldlicht ik mijn bevindingen toe.

Hierna schets ik een beeld van de therapiemethoden (die ik zal uitwerken) die nodig zijn om het ongewenste gedrag te verhelpen en passen bij u, uw hond en uw leefsituatie. We bespreken het doel (klein stukje theorie) van de therapiemethoden, hoe de training er ongeveer uit zal zien en maken meteen een begin met de belangrijkste oefeningen. Ik coach u bij de uitvoering van de oefeningen en ik geef u tips.

Stap 3: Consultrapport en behandelplan.

Binnen vijf werkdagen krijgt u van mij een uitgebreid consultrapport met daarin uitleg over de oorzaken van het ongewenste gedrag, een diagnose en een behandelplan. Het behandelplan is een persoonlijk advies dat zo veel als mogelijk is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Ook maken wij een belafspraak zodat wij het consultrapport samen kunnen bespreken.

Afhankelijk van het ongewenste gedrag en de situatie is het mogelijk dat ik u adviseer om extra privétraining te volgen zodat ik u kan begeleiden bij bepaalde therapieoefeningen. Ik coach u bij de uitvoering van bepaalde oefeningen zodat eventuele trainingsfouten kunnen worden voorkomen.

Stap 4: Nazorg.

Als privétraining niet nodig of wenselijk is dan evalueren wij het verloop van de therapie telefonisch of per mail. Er vinden gewoonlijk drie contactmomenten plaats (ook als u wel voor privétraining kiest) in een periode van twee maanden (vanaf het huisbezoek). Ook wanneer u vragen heeft tussen deze contactmomenten, kunt u altijd contact met mij opnemen. Nazorg in een groot onderdeel van de therapie en daarom voor mij net zo belangrijk als het gedragsconsult zelf.