Over BRAVO

Ik heb gekozen voor de naam “BRAVO” omdat deze naam mijn visie symboliseert. Het woord ‘bravo’ wordt meestal gebruikt als aanmoediging of compliment en staat daarom symbool voor een hond die op positieve wijze wordt opgevoed en getraind. Hierbij ligt de focus op het aanmoedigen en belonen van gewenst gedrag. Ongewenst gedrag willen we zoveel als mogelijk voorkomen of ombuigen naar gewenst gedrag. Dit kan op verschillende manieren.

De (gekleurde) medeklinkers van het woord ‘bravo’ staan voor Begrip, Respect en Vertrouwen. Deze drie kenmerken zijn onmisbaar voor een goede relatie, en dus ook voor de relatie met je hond. Hieronder zal ik kort toelichten waarom:

Begrip
Om gedrag te kunnen veranderen is het belangrijk om te begrijpen waarom een hond bepaald gedrag vertoont. Het kunnen lezen van de lichaamstaal van een hond is hierbij essentieel. Wat laat de hond zien? Waarom vertoont de hond dit gedrag? En welke behoefte schuilt hierachter? Tijdens een gedragsconsult leg ik u uit wat uw hond bedoelt met zijn lichaamstaal en vertel ik u welke behoefte er achter het (ongewenste) gedrag kan schuilen zodat u uw hond voortaan beter zult begrijpen.

Respect
Respect van onze hond zullen wij als hondeneigenaar moeten verdienen. Het is onnodig om respect af te dwingen. Respect van uw hond verdient u door leiderschap te geven en consequent te zijn. Een hond heeft duidelijke leefregels nodig zonder daarbij overheerst te worden of te worden geforceerd. Door leiderschap te geven creëert u rust en veiligheid zodat conflicten kunnen worden voorkomen.

Vertrouwen
Een band op basis van wederzijds vertrouwen krijgt u door uw hond op een positieve wijze te begeleiden en door samen te werken of samen leuke dingen te doen. Door uw hond positieve ervaringen te laten opdoen waarbij u uw hond nieuwe dingen leert, en u hem daarnaast de nodige steun of bescherming biedt, ontstaat er een hechte vertrouwensband, waarbij het zelfvertrouwen van uw hond wordt bevorderd!